Terapia rodzin

Terapia rodzin, to spotkania z dwojgiem terapeutów pracujących w tak zwanej koterapii z całą rodziną, tzn. jednocześnie ze wszystkimi osobami tworzącymi rodzinę. Jest to forma pomocy rodzinie w odnalezieniu źródeł trudności, które wpływają na jej funkcjonowanie i wzajemną komunikację. Pomaga wprowadzić pozytywne zmiany w jakości życia całej rodziny.

Terapia rodzin, to spotkania z dwojgiem terapeutów pracujących w tak zwanej koterapii z całą rodziną, tzn. jednocześnie ze wszystkimi osobami tworzącymi rodzinę. Jest to forma pomocy rodzinie w odnalezieniu źródeł trudności, które wpływają na jej funkcjonowanie i wzajemną komunikację. Pomaga wprowadzić pozytywne zmiany w jakości życia całej rodziny.

Terapia rodzinna stwarza warunki do lepszego zrozumienia potrzeb, objawów, problemów każdego członka rodziny. Pozwala na to, by się usłyszeć, wyrazić swoją perspektywę, zrozumieć problem, podjąć próbę wzajemnej komunikacji, rozwiązać konflikty. Pomaga spojrzeć na wzajemne relacje, dostrzec jaki wpływ na poszczególne osoby ma funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Proces terapeutyczny odkrywa również zasoby, potencjał i siłę relacji rodzinnych.

Terapia rodzin poprzedzona jest konsultacją ( jest to zwykle kilka spotkań). Jej celem jest wstępna orientacja w sytuacji rodzinny, poznanie problemu, opinii oraz motywacji wszystkich członków rodziny do podjęcia pracy terapeutycznej. Przeprowadzenie konsultacji pozwala na wspólne podjęcie decyzji, czy terapia rodziny jest zasadna i możliwa do przeprowadzenia. Czas trwania terapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi rodzina i psychoterapeuci pracują.

Prowadzenie terapii rodzinnej przez dwóch terapeutów wpływa na efektywność pracy terapeutycznej. W wyjątkowych okolicznościach możliwe są sesje z jednym terapeutą.

Sesja trwa 80 minut, odbywa się zwykle raz na 2 tygodnie. 

 

Terapia rodzin jest zalecana w sytuacji, kiedy rodzina:

  • przeżywa kryzys,
  • chce poprawić swoje relacje,
  • boryka się z trudnościami komunikacyjnymi, konfliktami,
  • przeżywa trudności w związku z chorobą (psychiczną, somatyczną) jednego członka rodziny,
  • doświadcza kryzysu rozwojowego związanego ze zmianą etapu życia ( np. kryzys rodzice – nastolatek, rodzice – dziecko opuszczające dom),
  • ma trudności opiekuńczo – wychowawcze,
  • doświadcza straty i jest w żałobie,
  • dostrzega jakieś zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania i emocji dzieci,
  • mierzy się z trudnościami w sferze emocjonalnej (nazywanie, wyrażanie emocji, niepokojące reakcje i zachowania wobec członków rodzinny).

Czas trwania sesji terapii rodzinnej: 80 minut
Cena: 250 zł (sesja prowadzona przez jednego terapeutę)
lub 400 zł (sesja prowadzona przez dwóch terapeutów)