Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest krótkoterminową formą pomocy przeznaczonej dla osób, które poszukują doraźnego wsparcia w rozwiązaniu bieżących problemów życiowych.

Konsultacje psychologiczne są docelowo skierowane do wszystkich osób, które znajdują się w trudnym momencie życiowym i szukają sposobu opanowania sytuacji związanej z kryzysem psychicznym.

Porady dotyczą kwestii rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, zawodowych, związanych z trudnymi zmianami lub konkretnym okresem życia.

Porada psychologiczna służy nie tylko na rozpoznaniu i spojrzeniu na problem z różnych perspektyw, ale także poszukiwaniu sposobów jego rozwiązania. Psycholog udziela wsparcia, wzmacniania zasoby osoby, pomaga w nabywaniu nowych umiejętności służących przezwyciężeniu zgłaszanych trudności. Udziela także wskazówek, podpowiedzi i rad odnoszących się do zgłaszanego problemu. Prowadzi oddziaływania o charakterze psychoedukacyjnym.

Wskazania do konsultacji psychologicznej, to m.in.:

  • przeżywanie stresu, zaburzeń lękowych,
  • utrzymujący się zły nastrój,
  • problemy z kontrolowaniem emocji,
  • problemy adaptacyjne i związane z relacjami interpersonalnymi,
  • dylematy zawodowe,
  • trudności rodzinne,
  • odczuwany dyskomfort psychiczny.

Konsultacja psychologiczna, to pomoc w formie porady udzielana zwykle w ciągu kilku spotkań. Można z niej korzystać wielokrotnie. Porada nie jest psychoterapią, natomiast może stanowić wstęp do rozpoczęcia leczenia psychoterapeutycznego.

Czas trwania: 45-50 minut
Cena: 170 zł