Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia, to forma pomocy psychologicznej przeznaczona dla osób doświadczających trudności w obszarze emocjonalnym, poznawczym, funkcjonowania społecznego, a także przeżywających kryzysy i mających problemy adaptacyjne.

Proces psychoterapeutyczny pozwala odkryć i przepracować przyczyny pojawiających się problemów. Polega między innymi na eksploracji wewnętrznych przeżyć, identyfikowaniu trudności interpersonalnych i wewnątrzpsychicznych oraz na poszukiwaniu rozwiązań tych problemów.

Poprzez trwałą modyfikację wzorców funkcjonowania społeczno-poznawczo-emocjonalnego przynosi ulgę i wyzwala od cierpienia. Dochodzi do ustąpienia objawów, a nawet całkowitego wyleczenia wielu zaburzeń, w tym zaburzeń osobowości.

Przed podjęciem właściwej pracy psychoterapeutycznej odbywa się kilka sesji konsultacyjno-diagnostycznych. Ich celem jest omówienie problemu z jakim zgłosił się pacjent, postawienie wstępnej diagnozy oraz ustalenie kontraktu dotyczącego procesu terapeutycznego.

Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj jeden lub dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 minut.

Psychoterapia psychodynamiczna zalecana jest osobom, które cierpią z powodu:

  • zaburzeń lękowych,
  • dolegliwości psychosomatycznych i innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym,
  • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń osobowości,
  • trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji interpersonalnych czy partnerskich,
  • braku satysfakcji z życia,
  • niskiego poczucia własnej wartości.

Czas trwania: 45-50 minut
Cena: 170 zł