Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży jest przeznaczona dla nastolatków powyżej 12 roku życia.

Jest to metoda pracy zalecana adolescentom, którzy przeżywają trudności w funkcjonowaniu w relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Praca psychoterapeutyczna jest ukierunkowana na uzyskanie przez pacjenta większej stabilności emocjonalnej, lepszej kontroli impulsów oraz umiejętności kierowania własnym zachowaniem.

Zarówno struktura osobowości jak i wzorce funkcjonowania psychicznego w wieku nastoletnim nie są jeszcze zupełnie utrwalone, co powoduje, że są bardziej elastyczne i podatne na zmiany.

Psychoterapię poprzedzają minimum trzy spotkania konsultacyjne. Pierwsze odbywa się z rodzicem lub opiekunem prawnym. W trakcie spotkań dokonywana jest diagnoza psycho-społeczna oraz zawierany jest kontrakt terapeutyczny obejmujący szczegółowe zasady kontaktu pacjenta z terapeutą.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz bądź dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 minut.

Oferta skierowana do młodzieży przejawiającej:

  • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój, duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości),
  • zaburzenia zachowania,
  • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze, czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu,
  • depresja,
  • zaburzenia nerwicowe,
  • myśli i próby samobójcze,
  • zburzenia psychosomatyczne,
  • zaburzenia jedzenia,
  • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją).

Czas trwania: 45-50 minut
Cena: 170 zł