Joanna Walczak

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Terapii Par oraz szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Od ponad 15 lat pracuję zawodowo w obszarze pomocowym. Początkowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, następnie w placówce oświatowej, a aktualnie w Centrum Zdrowia Psychicznego w „Feniks” w Zabrzu na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych. Doświadczenie zdobyłam także podczas staży i praktyk realizowanych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach i na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w Poradni Ochrony Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej.

Na co dzień pracuję indywidualnie z młodzieżą, osobami dorosłymi oraz parami. Prowadzę terapię grupową osób dorosłych oraz zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Biorę udział w licznych szkoleniach, sympozjach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.