Edyta Ćmiel

Jestem pedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie kursu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jestem certyfikowanym trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe nieustannie pracując w obszarach pomocowych, terapeutycznych, socjotrapeutycznych, którymi objęte są dzieci, młodzież i rodziny. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach opieki społecznej i sądowej. Pracując w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga szkolnego, terapeuty, oligofrenopedagoga udzielałam pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wsparcia psychoedukacyjnego ich rodzicom. W ośrodku medyczno – terapeutycznym prowadziłam terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych TUS oraz grup wsparcia dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu.

Obecnie zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej młodzieży, młodych dorosłych oraz systemowej psychoterapii rodzin.

Warsztat terapeutyczny wzbogacam poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach
z zakresu psychoterapii oraz poddając swoją pracę superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.