Anna Salamon

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i socjoterapeutą.
Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży. Obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzę terapię indywidulną młodzieży i osób dorosłych, konsultacje psychologiczne dla rodzin oraz warsztaty psychoedukacyjne.

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobyłam podczas staży, praktyk i pracy w Szkole Polonijnej w Watford w Londynie, Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla” oraz w Gabinecie Psychoterapii „Przystań” w Wodzisławiu Śląskim.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.